GetBack logo

Dla dłużnika

Etap polubowny

To działania negocjacyjne prowadzące do odzyskania od osoby zadłużonej należności poprzez:

  • pisemne wezwania do zapłaty (również mailowe, sms-owe),
  • telefoniczne negocjacje,
  • windykację terenową.

Na każdym etapie jest to możliwe poprzez próby negocjacji z osobą zadłużoną w zakresie ustalenia dobrowolnej spłaty należności.