GetBack logo

Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik Sp.K.

Kancelaria została założona w maju 2013 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku obrotu wierzytelnościami w zakresie masowej obsługi spraw na etapie sądowo- egzekucyjnym. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom realizacji usług świadczonych na rzecz podmiotów ściśle związanych z GetBACK S.A jak również niezależnych instytucji finansowych.

Kancelaria świadczy również usługi doradcze, w szczególności dotyczące innowacyjnych rozwiązań w zakresie sekurytyzacji wierzytelności.

Mariusz Brysik

Mariusz Brysik

Komplementariusz w Kancelarii, Członek Zarządu GetBack S.A.

Ukończył studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W 2003 roku rozpoczął pracę związaną z obsługą prawną podmiotów gospodarczych współpracując z kilkoma kancelariami prawnymi. W latach 2011-2013 zajmował stanowisko radcy prawnego w Getin Noble Banku S.A. Obecnie zarządza również Kancelarią Prawną GetBack Mariusz Brysik sp. k. obsługującą fundusze sekurytyzacyjne. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie procesowym, cywilnym i gospodarczym, prawie finansowym, prawie bankowym oraz prawie kontraktów. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Marcjanna Szczygłowska

Marcjanna Szczygłowska

Dyrektor Zarządzający, Prokurent

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Karierę zawodową rozpoczęła w 2004 roku w Santander Consumer Bank. W latach 2008- 2012 pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego w BKKW sp. z o.o. Od 2012 roku odpowiedzialna za obsługę klientów kluczowych w Lindorff S.A. W latach 2013-2014 realizowała start up w zakresie współpracy z komornikami sądowymi w Ultimo S.A. w obszarze windykacji prawnej. Obecnie zarządza Kancelarią Prawną GetBack Mariusz Brysik sp.k.

Kancelaria oferuje współpracę we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorców, a w szczególności w zakresie zarządzania wierzytelnościami na wszystkich etapach postępowania – zarówno polubownym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym.

Specjalizuje się głównie w:

  • zarządzaniu wierzytelnościami,
  • prawie gospodarczym,
  • procesach sądowych

Z powodzeniem prowadzone są również sprawy z zakresu:

  • prawa spółek handlowych,
  • prawa pracy,
  • obrotu nieruchomościami,
  • obsługi inwestycji,
  • prawa własności intelektualnej.

Jak działamy?

Proces
prawny
Postępowania spadkowe, karne, administracyjne
Pozywanie spraw w EPU
Uzyskiwanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawego
Pozywanie spraw w postępowaniu tradycyjnym
Uzyskiwanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawego
Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych
Obsługa korporacyjna spółek
Obsługa prawna w zakresie korzystania z instrumentów finansowych np. weksli, obligacji itp.
Przygotowywanie oraz weryfikowanie umów typowych i nietypowych
Postępowania spadkowe, karne, administracyjne
Zarządzanie wierzytelnościami na wszystkich etapach postępowania
Obsługa prawna z zakresu prawa bankowego postępowania
Wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej postępowania
Obsługa prawna procesów inwestycyjnych
Postępowanie zabezpieczające
Proces
prawny